Nasze produkty

Produkt Pojemność Opakowanie Karta charakterystyki

Rozpuszczalnik uniwersalny

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik ksylenowy

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik toluenowy

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik nitro

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik nitro RC-01 PLUS

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik ftalowy

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Aceton techniczny

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik chlorokauczukowy

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik poliuretanowy

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik lakowy

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik alkidowy

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Rozpuszczalnik epoksydowy

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Zmywacz naftowy

0,5 l

butelka

Karta charakterystyki

5 l

kanister

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna