Nasze produkty

Produkt Pojemność Opakowanie Karta charakterystyki

Kwas octowy techniczny 96% / 80% / 50%

5 l

kanister

Karta charakterystyki

50%

80%

96%

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna

Chlorek metylu

5 l

kanister

Karta charakterystyki

10 l

20 l

60 l

beczka

200 l

1000 l

DPPL

autocysterna